Financijsko i porezno savjetovanje

financijsko porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje

Pružamo usluge  poreznog savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i druge propise koji su vezani uz poreznu problematiku, posebice Zakon o računovodstvu.

Porezni savjeti se obično daju ukoliko je klijent suočen s problemom koji ne zna riješiti ili ukoliko mu je utvrđen prekršaj u slučaju poreznog nadzora.

Financijsko savjetovanje

Pružamo usluge financijskog savjetovanja, pomoć u kreiranju i prilagođavanju kratkoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva. U usluge financijskog savjetovanja ulazi izrada financijskih planova, analize troškova i koristi, izrada investicijskih studija i studija izvedivosti.savjetovanje.

Odlučiti se za uslugu financijskog savjetovanja ne znači priznati neznanje o financijama. Naprotiv, odluka o financijskom savjetovanju izražava poduzetnost, odgovornosti te želju po razvoju i iskorištavanju novih poslovnih prilika.